هاست ارزان - خرید هاست دایرکت ادمین

مطالب نوشته شده در موضوع «علمی» (صفحه ۲)

یکی از فنون سازگاری که هیچگاه قدیمی نمی شود

یکی از فنون سازگاری که هیچگاه قدیمی نمی شود

هدیه زمینه ساز محبت و برطرف کننده کینه هاست که شامل هدایای مادی و معنوی نیز می شود آنچه در هدیه دادن مهم است عواطفی است که در پس آن قرار دارد گاهی یک جمله کوتاه اما زیبا و پر معنا می تواند دلبستگی شدیدی ایجاد کند.
مهارت مقابله با اوضاع بد اقتصادی

مهارت مقابله با اوضاع بد اقتصادی

برخی از اختلافات مهم در زندگی به عدم تناسب میان شرایط مالی و سطح انتظارات همسر و فرزندان برمی گردد در این اوضاع اقتصادی و گرانی ها با اجرایی کردن مهارت قناعت می توانیم  تنشهای ناشی از بحران اقتصادی را مهار کنیم.
بزرگداشت زکریای رازی و روز دارو سازی

بزرگداشت زکریای رازی و روز دارو سازی

  [ZAKARIYA-RAZI-SALEMZI-COM.JPG] امروز پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی است. به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است.  ...