هاست ارزان - خرید هاست دایرکت ادمین

جز خوانی قران توسط مبلغین در مسجد حضرت ابوالفضل

جز خوانی قران  توسط مبلغین در مسجد حضرت ابوالفضل

برگزاری طرح جزء خوانی قران کریم 777

طبق گزارش خبرنگار سدی علی شریفی در هر روز 1 جز از قران کریم در مسجد حضرت ابوالفضل شهر رامجرد خوانده میشد.

ولی هم اکنون طرح 1 صفحه در مسجد حضرت ابوالفضل برقرار است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!