هاست ارزان - خرید هاست دایرکت ادمین

چرانماز می خوانیم؟؟؟

چرانماز می خوانیم؟؟؟

 

1) نماز یاد خداست ؛ خداوند به حضرت موسی علی نبینا و آله و
علیه السلام می فرماید : برای یاد من نماز را به پا دار. نماز ذکر قلبی است که با روش مخصوص یاد خداوند را در ما زنده می کند...

 و با شیوه ای ابتکاری که اعضای بدن انسان از موی سر تا نوک پا در آن نقش دارند .هنگام وضو هم روی سر را مسح می کنیم و هم روی پا را، هنگام سجده هم پیشانی روی زمین قرار می گیرد و هم انگشت پا ، هم زبان حرکت می کند و هم دل به یاد اوست .
2) نماز و تشکر : یکی دیگر از اسرار نماز تشکر از خداوند است .
در این مورد باید اشاره کرد به قرآن که در آن آمده است : ستایش و عبادت کنید
پروردگاری را که شما و نیاکان شما را آفرید ، هستی شما و همه از اوست پس شایسته
است که ما به خاطر این همه نعمت از ولی نعمتمان که خداوند است تشکر کنیم و برای
تشکر از پروردگار چه عمل و حرکتی بهتر از نماز که دستور خداست سراغ دارید ؟
3) نماز و صراط المستقیم : ما در نماز خود هر روز از خداوند خواهش می کنیم که راه مستقیم را به ما نشان دهد و به راستی که فقط خداوند است که می تواند با تدبیر و خرد خویش به ما کمک کند تا راه را از بی راه بشناسیم .
4) نماز یک معامله پر سود است : خداوند در قرآن می فرماید که : پیوسته به یاد من باشید تا شما را مورد رحمت خود قرار دهم . یاد کردن ما از خداوند برای او که مالک جهان است سودی ندارد ولی یادی که خداوند از ما می کند موجب رستگاری و پیروزی ما در کارهایمان است . و به واسطه نماز است که لغزش ها و خطا های ما را می بخشد . دعای ما را مستجاب می کند ، گره از کارهای ما باز می کند موجب پیشرفت در کارهایمان می شود .
5) نمازوآرامش : تنها مشکلی که دنیای علم وصنعت امروزه باآن مواجه شد ونتوانست آنرا حل کند مشکلی نیست جز مشکل آرامش روحی .هیچ چیزی به انسان کمک نمی کند جز یاد خدا وایمان وراسخ به او که به واسطه نماز ممکن است .
6) نمازدر لطفی است که بر روی همه باز است: افراد دیگر غیر از خداوند متعال یا لطفی ورحمتی ندارند یا لطفشان ناچیز و محدود است.یا لطف خود را به دیگران نمی رسانند یا ازسر منت به دیگران کمک می کنند. افرادی هم هستند که فقط برای رضای خدا وجلب رضایت خداوند به مردم وخلق والله کمک می کنند که چنین افرادی هم نماز جز اصلی ترین برنامه های آنهاست.زندگی انسان مؤمن با این نیرو معنا پیدا می کند. 
برای جذب این نیرو به راههای زیراشاره شده بود:
1- وحدت ویگانگی؛ اتحاد افراد با یکدیگر شرط ضروری است برای جذب این نیرو.
2- تبلیغ امرالهی؛ افرادی که پیام الهی را به دیگران ابلاغ می کنند ازاین نیرو بهده مندمی شوند.
3- دعاونمازگزاری؛ نماز و دعا نیزاعمالی هستنندکه باعث جذب این نیرو می شوند.

نماز این نیروی عظیم را جذب می کند.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!