محمد جعفر مرادی از تهران/ ‌سید مهدی شریفی از فارس و محمدرضا ابوترابی از اصفهان هم اول تا سوم شدند .


اولین دوره مسابقه دو نیمه ماراتن کشور با حضور منتخبان 15 استان در مسافت 21 کیلومتری و به میزبانی آران و بیدگل برگزار شد .