هاست ارزان - خرید هاست دایرکت ادمین

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
توضیحات مجری


توضیحات مجری
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
قرائت قرآن توسط دانش آموز بسیجی آقای طاووسی
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
سخنرانی مسئول بسیج دانش آموزی استان فارس - سرگرد محمد جعفر دوستدار
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
سخنرانی مسئول علمی سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس- سرهنگ مسعود حسن پور

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
سخنرانی دانش آموز نخبه شرکت کننده در شهرآورد -محمد جواد بارورز

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
سخنرانی دانش آموز نخبه شرکت کننده در شهر آورد-فاطمه کاظمی کرانی

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
حضور مسئولین

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
سخنرانی سرهنگ کوشکی معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
تندیس های شهر آورد

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
لوح های تقدیر و کارت های هدیه

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
قرعه کشی برای تعیین اولویت جایزه -نرم افزار مورد استفاده در شهر آورد علمی نخبگان - مرحله نهایی

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
اهدا جوایز به داوران - دانش آموزان برتر - معلمان دانش آموزان برتر و مدیران مدارس دانش آموزان برتر
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
اهدا جوایز به داوران - دانش آموزان برتر - معلمان دانش آموزان برتر و مدیران مدارس دانش آموزان برتر
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
اهدا جوایز به داوران - دانش آموزان برتر - معلمان دانش آموزان برتر و مدیران مدارس دانش آموزان برتر

اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
اهدا جوایز به داوران - دانش آموزان برتر - معلمان دانش آموزان برتر و مدیران مدارس دانش آموزان برتر
اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر
اهدا جوایز به داوران - دانش آموزان برتر - معلمان دانش آموزان برتر و مدیران مدارس دانش آموزان برتر


اختتامیه شهر آورد علمی نخبگان به روایت تصویر

اسامی برندگان

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!